Световната мрежа на JA става на 100 през 2019!

JA-Worldwide-stava-na-100

Като една от най-големите младежки неправителствени организации в света JA Worldwide помага на младежите по пътя към професиите на бъдещето. Чрез предоставянето на модерно обучение, базирано на метода учене чрез правене, по темите финансова грамотност, умения за работа и предприемачество, глобалната ни организация  проправя път за младите към работните места и уменията на 21. век….

прочетете още