Световната мрежа на JA става на 100 през 2019!

JA-Worldwide-stava-na-100

Като една от най-големите младежки неправителствени организации в света JA Worldwide помага на младежите по пътя към професиите на бъдещето. Чрез предоставянето на модерно обучение, базирано на метода учене чрез правене, по темите финансова грамотност, умения за работа и предприемачество, глобалната ни организация  проправя път за младите към работните места и уменията на 21. век.
Всяка година над 465 000 ментори от нашата мрежа с доброволци помагат на повече от 10 милиона ученици и студенти по целия свят!
 
Международната визия на JA като мрежа в 123 страни
В партньорство с бизнеса и образователните институции, както и със създаващите политики в цял свят, разширяваме обхвата на образованието и подкрепяме икономическото развитие в отделните региони.
 
Ценности
  1. Вярваме в безграничните възможности на младите хора
  2. Държим на принципите на пазарната икономика и предприемачеството
  3. „Горим“ в това, с което се занимаваме и го правим с честност, достойнство и по най-добрия възможен начин
  4. Показваме уважение към таланта, креативността, възгледите и произхода на всеки човек
  5. Вярваме в силата на партньорството и сътрудничеството

Убедени сме във въздействието на модерното практически ориентирано обучение върху мотивацията и образованието

 
JA Bulgaria: От предприемчиви хора към щастлива нация!
 
Вече 21 години JA Bulgaria, член на JA Wordlwide и JA Europe, е водеща нестопанска организация у нас, с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета.
Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието и предприемачеството. Екипът на организацията вярва и работи за каузата „От предприемчиви хора към щастлива нация“.
 
JA Bulgaria годишно достига до 40,000 ученици и студенти от 450 населени места в страната.